Ajudes IVC per a la compra d’instruments

El Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” rep una ajuda per part de L’institut Valencià de Cultura valorada en 8.204,67€, els quals s’han destinat a la compra de nou instrumental.

Des de la seua fundació, tant la banda del Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” com l’Escola de Música associada a aquesta entitat realitzen una àmplia programació d’actuacions tant en la nostra localitat així com en diferents poblacions de la Comunitat Valenciana com són: concerts, cercaviles, audicions, concerts didàctics en diferents col·legis, conferències i xarrades, i addicionalment, participa quasi de manera ininterrompuda en diferents concursos i certàmens de diversa naturalesa: provincials, regionals, internacionals, música festera…, on existeix una gran demanda d’instrumental, el qual ens veiem obligats a adquirir per a poder realitzar una correcta preparació. Especialment, en aquest any en curs, la banda del Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” concorrerà en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música de València (CIBM). Un repertori molt exigent i que implica una àmplia instrumentació quant a instrumental de percussió.

Els instruments adquirits seran destinats d’una banda, per a impartir les diferents activitats pedagògiques dutes a terme a la nostra Escola de Música així com per a disposar de l’instrumental necessari per a la interpretació dels diferents repertoris implicats en les actuacions detallades anteriorment. En aquesta ocasió s’inclou instrumental de nova adquisició que no disposem en l’actualitat i un altre instrumental per a renovació, ja que per l’ús i el pas dels anys han patit danys irreversibles.