Història de la Societat

El C.A.C. “Verge de la Pau” des de el seus inicis

El Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” es va fundar el 23 de febrer de 1978. Alguns professors de la Banda Municipal d’Alacant, nascuts a Agost, juntament amb un grup d’aficionats i simpatitzants de la música, es reuneixen amb la idea de crear una nova entitat musical formant el que avui és el Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau”, més coneguda a Agost com “la música nova”. Dos mesos més tard, en un petit local cedit per l’Ajuntament, s’obri l’escola de música en la qual imparteixen classes els professors fundadors de la societat. Quasi ha passat un any, quan la banda ofereix el Concert de Presentació al col·legi La Rambla en el qual es van interpretar una selecció de pasdobles; va ser dirigit per Ángel Castelló Martínez. La banda estava composta pels professors, alguns membres de la directiva i els alumnes més avantatjats. Fins a finals de 1981, la banda la dirigeixen indistintament els professors fundadors, acabant aquí el que podríem anomenar l’etapa de formació.

El 1982 es nomena el primer director titular de la Banda de Música, recaient el càrrec en José Castelló Rizo. Comptant la banda amb 50 músics, comença a participar en certàmens, aconseguint en la seua 1ª participació, el 2n premi del Certamen Provincial a la secció 2a. El 1984 passa a ocupar el càrrec de President, D. Antonio Torregrosa Martínez desenvolupant durant els anys que va estar al capdavant de la societat una gran tasca social i de coordinació de les diferents matèries desenvolupades en aquesta societat, havent de dir que sota la seua presidència, es va inaugurar al Local Social, es va crear a nivell oficial l’Escola de Música Verge de la Pau, i es van aconseguir 11 primers Premis en els diferents certàmens en què es va participar. José Castelló deixa la direcció de la banda al juliol de 1985, havent realitzat en 3 anys i mig 33 concerts, 11 festivals, i participant en 9 certàmens, havent obtingut 3 primers premis, 2 segons i un tercer, gran tasca en aquesta etapa inicial.

A partir d’aquest moment es fa càrrec de la Direcció de la Banda Manuel Castelló Rizo, germà de l’anterior director, comptant la banda en aquests moments amb 65 músics. En els anys següents s’estabilitza el nombre de membres, al voltant de 80 músics federats, havent-se aconseguit el 1992 la xifra de 94 músics federats. El 2 de desembre de 1989 es va inaugurar el Local Social de la Societat, en el qual es compta amb Sala d’Assajos, 5 Aules per a impartir classes de música, arxiu, despatxos, magatzem per a instrumental, i sala de TV, vídeo i discos. També a la sala d’assajos es realitzen Concerts de Grups Instrumentals de la Banda. El 1995 es crea l’Escola de Música Verge de la Pau, amb estatuts propis, encara que depenent de la pròpia societat, estant com a Centre d’Ensenyament Musical reconegut. La Banda ha realitzat gires amb diversos concerts per Àustria el 1989, Holanda el 1991 i França el 1993, deixant un gran sabor de boca, i fent d’ambaixador del nostre poble en els diferents països. El 1997 la Banda compta amb 88 músics federats, sent les edats compreses del 80% dels músics entre 9 i 25 anys. Alguns dels alumnes de l’escola de la societat es troben treballant com a professionals de la música en diferents Orquestres, Bandes i Conservatoris de diferents llocs d’Espanya.

La banda del C.A.C. “Verge de la Pau” ha participat en més de 60 certamens, haguent aconseguit en ells 30 primers premis, dels quals caldria destacar el Primer Premi al Certamen de la Ciutat de Cullera l’any 1997, els Primers Premis amb Menció d’Honor obtinguts en la secció Segona del Certamen internacional Ciutat de València en els anys 1988 i 1997 i a la secció tercera l’any 2008. També destaquen els Primers Premis amb Menció d’Honor aconseguits al Certamen Provincial d’Alacant, en la secció primera en els anys 1991 i 1993, en la secció Segona els anys 1985, 1989, 1996, 2003, 2015 i en la secció tercera l’any 2009, a més dels primers premis obtinguts en la secció segona els anys 1999, 2000, 2001, 2002, 2011 i 2013 i en la secció tercera l’any 2008. Cal destacar a els primers premis aconseguit els anys 1991 i 2003 al Certamen de la Comunitat Valenciana. En el Certamen de Música Festera d’Elda ha obtingut Primer Premi a els anys: 1991, 2000, 2004, 2006, 2010 i 2017 i al Certamen de Música Festera d’Altea la Vella ha aconseguit el primer premi l’any 2015.

La banda està dirigida actualment per José Vicente Algado Climent.